ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ระบบลงทะเบียนชุมนุมปิดแล้วหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ผู้ดูแลระบบ