ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ ถึง 31 ธันวาคม 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

คู่มือนักเรียนในการใช้ระบบกิจกรรมชุมนุม คู่มือการลงทะเบียนนักเรียน และ การเลือกชุมนุมของนักเรียน คลิกเพื่ออ่านคู่มือ


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม